Algemene voorwaarden - De Krachtengel

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Door je in te schrijven voor een ceremonie of retreat verklaar je akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden.

2. Jouw reservering is definitief na ontvangst van de betaling.

3. Het staat je vrij om de boeking te annuleren. In bepaalde gevallen is er echter geen recht op restitutie en/of geldt er nog steeds een betalingsverplichting. Zie hiervoor de annuleringsvoorwaarden bij punt 4.

4. Annuleringsvoorwaarden:

  • Langer dan 4 weken voor de gereserveerde datum: Restitutie volledige bedrag of doorzetten naar andere datum.
  • 2 tot 4 weken voor de gereserveerde datum: Éénmalig kosteloos doorzetten naar andere datum binnen 4 weken vanaf de gereserveerde datum of restitutie van 75% van het volledige bedrag.
  • 2 weken tot 2 dagen voor de gereserveerde datum: Éénmalig kosteloos doorzetten naar een andere datum binnen 4 weken vanaf gereserveerde datum of restitutie van 50% van het volledige bedrag.
  • 2 tot 0 dagen voor de gereserveerde datum: Éénmalig tegen bijbetaling van € 50,00 doorzetten naar andere datum binnen 4 weken vanaf de gereserveerde datum, geen restitutie.
  • In het geval van annuleren door De Krachtengel: restitutie van 100% van het volledige bedrag.

5. In het geval van éénmalig kosteloos of tegen € 50,00 doorzetten ten gevolge van een annulering zoals benoemd in punt 4 dient deze ceremonie binnen 4 weken vanaf de geannuleerde datum plaats te vinden. Bij opnieuw annuleren van deze boeking zal er worden overgegaan tot restitutie geldende voor de oorspronkelijke annulering.

6. Met jouw inschrijving verklaar je op de hoogte te zijn van de contra-indicaties, het dieet, de alcohol, drugs en medicijnrestricties en voorbereidingsinstructies zoals vermeld op deze website.

7. De Krachtengel heeft het recht om personen op basis van gegronde redenen uit te sluiten van deelname aan een ceremonie. 


AANSPRAKELIJKHEID

8. De Krachtengel zal zorgdragen voor een goed en ordentelijk verloop van de ceremonies.

9. Deelname aan een ceremonie is vrijwillig en geheel op eigen risico. De Krachtengel is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.


MEDISCHE DISCLAIMERS

10. Het aanbod van De Krachtengel is bedoeld als hulpmiddel in de emotionele en spirituele ontwikkeling en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

11. Meld voorafgaande aan de ceremonie altijd aan De Krachtengel als je een lichamelijke klacht hebt of extra hulp nodig hebt.


HUISREGELS

12. Binnen dragen we geen schoenen en wordt er niet gerookt. Drugsgebruik en alcoholgebruik zijn tijdens het gehele verblijf niet toegestaan.

13. De Krachtengel is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar haar en elkaar.

14. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende het verblijf en de ceremonie uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van De Krachtengel en indien relevant de andere deelnemers.